Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter:


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
§ 32. Præteritum participium foran substantiv
De gældende retskrivningsregler om bøjningsformer i attributivt præteritum participium (kort tillægsform)
§ 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.
De gældende retskrivningsregler om præteritum participium (kort tillægsform) efter hjælpeverber og andre verber
§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium
De gældende retskrivningsregler om adjektiver (tillægsord) dannet af præteritum participium (kort tillægsform)

Typiske problemer

Adjektiver
Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort ...
Pronomener
Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ...
-t eller -de?
Hedder det væggene blev malet eller væggene blev malede? Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber, fx spist, pudset, spiste, ...

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

automata, automaton
Hedder det endelig eller endelige automata?
bilen er sjov at køre i
Hvorfor kan man ikke sige: Bilen er sjovt at køre i?
ental el. flertal
Hedder det: Bilforhandleren havde kun én slags biler eller Bilforhandleren havde kun én slags bil?
et stykke vådt sæbe
Kan man sige et stykke vådt sæbe, eller hedder det et stykke våd sæbe?
fri(t) internet
På S-togene i København reklameres der med Fri internet, men skulle det ikke have været Frit internet? Det hedder jo et internet.
følgende fil(er) er for lang(e)
Kære SprognævnKan I hjælpe med følgende: Et IT-system skal fortælle brugeren at nogle af hans filer er for lange. Det kan være en eller flere filer. Udviklerne ...
kongruensbøjning eller ej
Hvilken sætning er rigtig: Parret er fortrøstningsfulde og indstillet på ... eller Parret er fortrøstningsfuldt og indstillet på ...?
medlem eller medlemmer af
Man ser mange eksempler, også skriftlige, på medlem af i forbindelse med et subjekt i pluralis. Fx “Mensa fortæller aldrig om navngivne personer er medlem af ...
noget sund(t) ris
Jeg vil gerne vide om det hedder noget sundt ris eller om det hedder noget sund ris. Jeg tror det første er tilfældet, men jeg vil gerne være helt sikker.

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, april 1994
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Kort
af Jørn Lund, oktober 1994
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Mest om nyhedsformidling
af Jørn Lund, februar 1987
Kort
af Jørn Lund, september 1990
Uf
af Jørn Lund, november 1990
Find fem fejl
af Jørn Lund, december 1990
Kort
af Erik Hansen, april 1991
Find fem fejl
af Jørn Lund, oktober 1991

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Politiet var passive
af Henrik Lorentzen, Politiken, 4. november 2006

Temaer

Leg og lær