Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: ære

Mente du: ærme| ærte| re| ær | se flere forslag | bære| gære| kære| lære| nære| pære| tære| være| tre| åre| æde| æra| ært| øre| ærke-| re-| pære-| -ær
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. ære sb., -n; ære el. æret være hans minde; al ære værd; på ære
2. ære vb., -r, -de, -t; æret el. ære være hans minde; ærede seere

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

ære1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n [ˈεːʌ] fra middelnedertysk ere eller oldsaksisk era 1 personlig værdighed og omdømme navn og rygte 2 anerkendelse og agtelse udadtil, fx for en fortjenstfuld bedrift eller indsats hæder 3 (synligt udtryk for) hyldest eller respekt 3.a hensyn; gunstbevisning 4 ansvar for et vellykket resultat; ros kredit 5 opgave, begivenhed eller forhold der opleves som et privilegium al ære og respekt bruges for at udtrykke at en udtalelse ikke skal forstås som en indirekte eller for kraftig kritik al ære værd bruges for at udtrykke at man ganske vist er kritisk, men dog anerkender at nogen eller noget fortjener ros i en bestemt henseende gå nogens ære for nær såre nogens stolthed holde i ære behandle med respekt eller ærbødighed – gammeldags hvad skylder jeg/man æren hvad er grunden til dette uventede besøg eller denne uventede (velvillige) handling – bruges som høflighedsformel i tugt og ære på en anstændig og ærbar måde – gammeldags med al (ære og) respekt for eller i al respekt for trods den ærbødighed eller respekt jeg føler for – bruges som hensynsfuld indledning til fx kritik eller indvending når skidt kommer til ære, ved det ikke hvordan det skal/vil være talemåde bruges hånligt og nedladende om en person der pludseligt eller nyligt har opnået høj social status, men som ikke formår at opføre sig på passende standsmæssig vis på ære med ens gode navn som garanti for at man vil holde et løfte, eller for at man taler sandt på spejderære | på æresord skælde hæder og ære fra kritisere voldsomt; skælde ud sætte en ære i gøre til en sag hvor ens anseelse og selvrespekt står på spil; gå op i med engagement og nidkærhed tjene/tale til ære regnes til fordel eller gunst for vise den sidste ære/respekt vise respekt og ærbødighed for en nylig afdød person, fx ved at komme til stede ved vedkommendes begravelse æren er det fejreste træ i skoven talemåde hæder og anerkendelse er vigtigst og går forud for andet ærens mark overført slagmarken ære være nogens minde bruges for at udtrykke respekt for mindet om en afdød person, fx som afslutning på en mindetale æret være nogens minde ære2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈεːʌ] 1 betragte eller behandle med ærbødighed, respekt og agtelse 1.a udvise (offentlig) anerkendelse og agtelse over for nogen eller noget, fx ved tildeling af en hædersbevisning hædre æres den der/som æres bør talemåde man bør give rette vedkommende æren for en præstation el.lign. æret være nogens minde bruges for at udtrykke respekt for mindet om en afdød person, fx som afslutning på en mindetale ære være nogens minde -ær suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -t, -e; i substantiv fælleskøn: -en, -er, -erne; i substantiv intetkøn: -et, -er, -erne [-ˈεˀɐ̯] eller [-ˌεˀɐ̯] via fransk -aire fra latin -arius, jævnfør -arium; især i indlånte ord af latinsk oprindelse 1 med et bestemt, karakteristisk præg 1.a betegner en person eller en genstand med en bestemt tilknytning eller funktion

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • ære: hæder, respekt, værdighed, anseelse, påskønnelse, berømmelse, honnør, renommé, ry, glorie, gloria; stolthed, selvagtelse, selvrespekt; æresbevisning
  • ære: højagte, agte, venerere, hædre, lovprise, prise, dyrke, tilbede, anerkende, respektere

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Ære,1 I. Ære, en. flt. (i bet. 5, sj.) -r (“Jeg vil sætte min Ære til Pant derpaa (dvs.: paa, at jeg intet har stjaalet).” – “Hvor mange Ærer har du vel? Du har jo forsoeret dig saa ofte.” Holb.DR.I.3. kongen . . kom (dvs.: som opmand ved stridigheder ml. slægter) til at stå midt imellem to “ærer”, der begge var lige ømfindtlige.
Ære,2 II. Ære, en. se Æra.
ære,3 III. ære, v. -ede ell. (nu ikke i rigsspr.) -te (Moth.Æ20 (ved siden af ærede). Rein.163. Oehl.Digte.II.(1823).287 (jf. Bagges.III.210 og 359)). vbs. (sj.) -else (han bør fortiene Ærelsen og Tilliden. Rothe. Om Indføds-Retten.(1777).32) ell. (sj.) -ing (Moth. Æ20. fra dyrkelse af naturmagter til æring af de første guder i menneskeskikkelse.
ære,4 IV. ære, v. se ærje.
ærje ærje, v. (ære. Moth.A153. ærre. MDL. 668. jf. imp.: æ̀r. Høysg.2Pr.17). -ede. (æda. æriæ, ærriæ (DGL.II.384.385.391. præt. arthæ. smst.264), sv. dial. ærja, oldn. erja (præt. arði), oeng. erian, oht. erran, got. arjan, jf. lat. arare, gr. aróō,
Æra Æra, en. ( Ære. JSneed.V.7. jf. Meyer.1-6). best. f. -en ; flt. -er (Sal.X.1108) ell.  (m. lat. flt.sform) æræ (Holb.Kh.1020) ell. (maaske kun til formen ære) ærer (JSneed.V.3). (fra sen. lat. aera, f., ogs.: post, tal i regning, vist egl. flt. af aes, (mønt af) kobber, se

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

ære el. æret være hans minde
Jeg mener det hedder æret være hans minde, men min mand siger at det hedder ære være hans minde. Hvad er det rigtige?
kvindelig omskæring og æresdrab
Det drejer sig om ordene kvindelig omskæring og æresdrab. Vi vil gerne vide noget om ordenes oprindelse og betydning. Og kunne de fx erstattes med hhv. ...

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Jørn Lund, oktober 1993
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, februar 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Symposium om sprog og samfund til ære for Peter Harder
Professor ved Københavns Universitet Peter Harder går på pension, og i den anledning afholdes et symposium den 28. februar 2020.
Ansigtsløft til Danmarks vigtigste sprogsite, sproget.dk
Når de 10.000 daglige besøgende på sproget.dk fra i dag går ind på siden, vil de møde et nyt og mere brugervenligt design med mange flere billeder og en ny og ...