Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: årlig

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
årlig adj., -t, -e, som adv. også uden -t, fx hvor meget tjener du årlig(t)? (jf. § 38)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

årlig adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; som adverbium: -t eller -, for eksempel “hun tjener 300.000 kr. årlig(t)” [ˈɒːli] 1 som finder sted eller udføres flere gange med et års mellemrum 2 som gælder for et år

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
aarlig,1  I. aarlig, adv. og adj. (æda. arlyk, oldn. árliga, adv.; af II. aar; poet. som efterlign. af folkevisestil) d. s. s. aarle 1. *Saa aarlig en Morgenstund. Recke.SB.79.d.s.s. aarle 1 ell. 2 (ænyd.: saa arlig om then høst. DgF.II.5. saa aarligh falt oss faderren fraa. smst.V.17).   
aarlig,2   II. aarlig, adj. Høysg.AG.99. adv. d. s. ell. -t ell. (foræld.) -en (Hebr.10.3). (af I. Aar; glda. aarligh, oldn. árligr) som gentages i flere paa hinanden følgende aar. det aarlige Offer. 1Sam.1.21. Holb. DH.II.488. Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Oehl.XIX.195. Den aarlige Rigsdag sammentræder . . i October.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig
De gældende retskrivningsregler om tilføjelse af -t på adverbialer (biled)

Typiske problemer

Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

toårlig
Kan man bruge ordet toårlig som afløsningsord for fremmedordet "biennal"?
annuisere, annualisere
Hedder det annuisere eller annualisere, og hvad betyder det?
deltog han på el. i messen
Hedder det i eller på en messe?
den voksen eller den voksne
Hedder det den voksen der har ansvaret eller den voksne der har ansvaret?
Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?
indtag el. indtagelse
Hvad forskel er der på indtagelse og indtag af mad og medicin?
indtag el. indtagelse
Hvad forskel er der på indtagelse og indtag af mad og medicin?

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, maj 1993
Afholdte
af Erik Hansen, maj 1994
Nøden er stor
af Erik Hansen, august 1995

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Den Europæiske Sprogdag 2011
Den 26. september 2011 har Den Europæiske Sprogdag 10-års-jubilæum. Dagen er en årlig begivenhed som organiseres af Europarådet og Den Europæiske Union.
Humanistiske småfag får støtte
Græsk og latin samt syv andre mindre sprog- og kulturfag på Københavns Universitet får nu økonomisk hjælp af universitetets ledelse.
Kom til danmarksmesterskabet i historiefortælling for børn!
Kunne du tænke dig at høre de mest fantasifulde fabler fortalt af morgendagens store historiefortællere? Så kom til finalen i "Gi en Historie" d. 20/11.
Leg med ord og krop til Sprogfitness den 11. maj 2017
Sprogfitness er en årlig sproglegsdag der afholdes landet over med henblik på at styrke børns glæde ved sprog, leg og bevægelse.
BogForum 2015
Bogmessen løber af stablen den 6. til 8. november i København.
Språkrådsdagen i Sverige
Språkrådet i Sverige afholder torsdag d. 12. maj den årlige Språkrådsdag.
Retskrivningsordbogens digitale udgave er blevet opdateret
Retskrivningsordbogen er den 15. januar 2020 blevet opdateret med 205 nye ord.
Symposium om sprogpolitik på universitetet
Den 7. november 2019 afholdes "CIP symposium 2019" på Københavns Universitet, og i år sættes der fokus på sprogpolitik og universiteternes rolle som ...
Danmarks bedste undertekster!
Hele den danske undertekstningsbranche har været med på råd, og nu lancerer Forum for Billedmedieoversættere de første fælles danske retningslinjer for ...
CICLing 2019: 20th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing
Fra den 7. til 13. april afholdes den internationale konference CICLing 2019 i Frankrig.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Klima
Hvad betyder ordet klima?
COP 15
COPenhagen?