Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: åbenbar

Mente du: åbenbare| åbenbart

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
åbenbar adj., -t, -e; en åbenbar forklaring; der er åbenbart lukket i dag

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

åbenbar adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [ˈɔːbənˌbɑˀ] afledt med -bar til åben tydelig for enhver; umiddelbart synlig eller forståelig åbenlys | evident stå i åbenbar skrifte eller stå offentligt skrifte blive pålagt kirkelig tugt i form af offentlig syndsbekendelse i menighedens nærvær – historisk åbenbare verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ɔbənˈbɑˀɑ] dannet til åbenbar 1 vise eller gøre kendt ved en guddommelig inspiration 2 lade komme til syne for en beskuer 3 gøre noget skjult eller hemmeligt kendt røbe | afsløre 3.a give udtryk for; demonstrere åbenbare sig 1 vise sig (som) i et guddommeligt syn 2 vise sig; komme til syne

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • åbenbar: åbenlys, evident, indlysende, selvfølgelig, iøj(n)efaldende, soleklar, håndgribelig, klar, selvklar, som ligger klart i (for) dagen, som kan ses med et halvt øje, som ligger på den flade hånd, som skriger til himlen, eklatant, flagrant, tydelig, slet skjult, gennemskuelig, uomtvistelig, utvivlsom, øjensynlig, umiskendelig, utvetydig; tilsyneladende, jf. tydeligvis

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
aabenbar aabenbar, adj. aábenbâr. Høysg.Anh.29.  aabenbare. komp. næppe brug.; superl. -est. adv. -t ell. (nu sj.) d. s. ell.  -e (se 5), jf. aabenbarlig. (æda. opænbar, tydelig, vitterlig; laant fra mnt. openbar(e); afl. af open, jf. -bar. aabenbare som adj. overført fra adv.
II. aabenbar, adj. (af aaben 3.1 og III.bar 2; ældre spr. og dial.).
1) om mark olgn.: ganske åben og helt bar. MDL.(se u. aaben 4.1). Paa Agersøs Kirkegaard, hvor der er saa ovvenbart – kun et enkelt stort Kastanietræ har fæstet Rod. AGarboe.Agersø.(1938).267. ØmO.
2) åbenbar sø, (ældre spr.) åben sø; det åbne hav; rum sø.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

24-7
Vi har brugt udtrykket 24/7 i en annonce for at fortælle at vi leverer døgnet rundt alle ugens dage. Det viser sig at nogle af vores kunder læser udtrykket som ...
børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke ...
det gode er det bedstes fjende
Ordsproget Det gode er det bedstes værste fjende har jeg hørt i versionen Det bedste er det godes værste fjende. Hvilken formulering er den rette, og hvordan ...
ikke have mange brikker at flytte rundt med
Hvor gammelt er udtrykket ikke have mange brikker at flytte rundt med?
mænds og kvinders kulør og glæde ved hinanden
Hvad hedder det når en person får sin ungpigekulør igen - og der er tale om en mand? Hvad kalder man en kvinde der er glad for mænd, hvor man i den samme ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...
ud ad/af øjenkrogen
Hedder det han så ud af øjenkrogen at hun gik eller han så ud ad øjenkrogen at hun gik?
vind-vind-
I bøger om ledelse støder jeg ofte på ordet vind/vind-situation. Altså det at begge parter i en sag får noget ud af det. Hvordan er det mest hensigtsmæssigt at ...
æbleskiver
På emballagen fra en salatfabrik har jeg læst følgende serveringsforslag: "Prøv æblesild med karrysalat Groft mørkt rugbrød smøres med smør. 2 udhulede ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Herr
Findes ordet "herr"?
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, september 1994
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Svære ord
af Jørn Lund, oktober 1987
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Fakta
af Jørn Lund, november 1989
Udtale
af Erik Hansen, juni 1990
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990
Stil
af Jørn Lund, oktober 1992
Svære ord
af Jørn Lund, november 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Det gamle ord verden
af Ebba Hjorth, Politiken, 6. februar 2008
Sin og sine
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007
Hamburger
af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007
Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007
Havelocks og flamingoer
af Henrik Andersson, Politiken, 24. oktober 2007
Net — et nyt pendulord
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Genitiv s
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Vækste
af Henrik Lorentzen, Politiken, 4. november 2006
Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Dufte og lugte
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 2. april 2011
Sande og falske venner
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 20. november 2010
Majonæsekrigen 25 år efter
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 24. juli 2010
Sølvkæreste
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 24. april 2010
Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009
Har vi kasus i dansk?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. marts 2009
Ord der gør dig gammel
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 16. september 2008
Huller i sproget
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 30. august 2014
Jeg mobilepayer dig lige
af seniorkonsulent Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 3. januar 2015

Temaer

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Danske børn har sprogkvaler
En ny undersøgelse fra Københavns Kommune viser at det ikke kun er tosprogede børn der kæmper med det danske sprog. Også pæredanske børn har svært ved det. Det ...
Fundamentfeltet og dets udfyldning i talt sprog

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007