Du er her: Forside Links

Links

sproget.dk's linksamling
Bemærk
Sproget.dk er PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIG for de informationer og oplysninger der findes på de enkelte sider i linksamlingen; disse er således ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den officielle retskrivning som den beskrives i Retskrivningsordbogen, eller med de vejledninger og råd du i øvrigt finder på sproget.dk.

Links

Indhold

Ordbøger

til toppen af siden
Brug af ordbøger ved prøver og eksamener
Undervisningsministeriet beslutter hvilke ordbøger der er godkendt til folkeskolens afgangsprøver og gymnasiale eksamener. På Undervisningsministeriets hjemmeside står der om de skriftlige prøver i dansk i grundskolen at "[d]er må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn" (Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005, § 14, og bekendtgørelse nr. 737 af 14. juli 2005).

Hvis man vil vide præcis hvilke ordbøger man kan bruge til fx folkeskolens afgangsprøve, skal man kontakte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Danske ordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Retskrivningsordbogen Netudgave af den danske retskrivningsordbog
ordnet.dk Sprogligt værktøj der knytter DSL's (Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs) digitaliserede udgaver sammen så søgemulighederne forstørres og forbedres
Den Danske Ordbog Ordbog der beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Indeholder oplysninger om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.
Nudansk Ordbog Politikens Nudansk Ordbog tilgængelig via Ordbogen.com (betalingsside)
ODS på nettet Netudgave af Ordbog over det Danske Sprog (ODS)
Gammeldansk Ordbog Videnskabelig ordbog over middelalderens danske sprog (ca. 1100-1515)
Nye ord i dansk Ordbog over nye ord i dansk med en vis udbredelse i almensproget. Netudgaven har som basis den trykte bog Nye Ord 1955-98. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998.
Ordbogen over Faste Vendinger Ordbog udviklet ved Center for Leksikografi, Aarhus Universitet, tilgængelig via Ordbogen.com (betalingsside)
Den Danske Online Ordbog Søgeportal drevet og oprettet af frivillige. Søgeportalen giver mulighed for at søge i flere slags ordbøger der dog alle er udarbejdet til denne hjemmeside
Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) Ordbog over det ældre danske sprog i perioden 1300-1700
Moths Ordbog Historisk ordbog der dækker det danske sprog omkring år 1700, både skriftsproget og talesproget med mange faste udtryk
Jysk Ordbog Jysk ordbog udviklet af Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet
Ømålsordbogen Ømålsordbogen beskriver det sprog og den kultur, der hørte til det danske landbo- og fiskersamfund ca. 1750-1945
Ordbog over Dansk Talesprog (ODT) Udviklet på Sprogforandringscentret på Københavns Universitet. Ordbog over interjektioner (udråbsord) i dansk talesprog. Ordbogen bliver løbende udviklet med flere ord
Meyers Fremmedordbog Historisk fremmedordbog der bl.a. indeholder latinske sentenser og låneord fra fransk, tysk og engelsk
Holbergordbog Holbergordbogen beskriver hele Holbergs danske ordforråd og registrerer det enkelte ords betydninger, bøjningsformer samt de sammensætninger og faste forbindelser hvori det indgår

Svenske ordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Svensk Ordbok Svensk ordbog under NE.se (Den svenske nationalencyklopædi)
Svenska Akademiens Ordbok Netudgave af svensk ordbog
Svenska Akademiens ordlista SAOL (Svenska Akademiens ordliste), udg. 2006
Svenska Akademiens ordliste (strøgne ord) Liste over strøgne ord i SAOL (Svenska Akademiens ordliste), udg. april 2006
Svenskt teckenspråkslexikon Nyt svensk tegnsprogsleksikon udg. 2009
Finlandssvensk ordbok Finlandssvensk normativ ordbog

Norske ordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Norsk Ordbok 2014 Netudgave af norsk ordbog
Bokmåls- og Nynorskordboka Norsk hjemmeside der giver mulighed for at søge i både bokmåls- og nynorskordbøger på én gang
ordnett.no Norsk ordbogsportal med digitale ordbøger på 10 sprog (betalingsside)

Engelske Ordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Oxford English Dictionary Netudgave af Oxford English Dictionary (betalingsside)
Oxford Advanced Learner's Dictionary Netudgave af Oxford Advanced Learner's Dictionary
The Concise Oxford Dictionary Netudgave af The Concise Oxford Dictionary (tilknyttet Oxford Reference online) (betalingsside)
Cambridge Dictionaries Online Netudgave af Cambridge Dictionaries Online
Macmillan English Dictionary Netudgave af Macmillan English Dictionary (betalingsside)
Longman Web Dictionary Netudgave af the Longman Dictionary of Contemporary English
Merriam-Webster Online Engelsk netordbog
The Free Dictionary Netudgave af The American Heritage Dictionary of the English Language.
OneLook Dictionary Engelsk søgeportal der giver mulighed for at søge i flere engelske ordbøger på én gang
Free Thesaurus Engelsk tesaurus over synonymer, antonymer og relaterede ord. Siden hører under The Free Dictionary
Online Etymology Dictionary Engelsk, etymologinetordbog
Word origins Brugerstyret side der beskriver udvalgte ords oprindelse
AllWords Engelsk onlineordbog
yourDictionary Engelsk onlineordbog
Slang dicitionary Engelsk slangordbog
Scottish Language Dictionaries Netordbog over det skotske sprog
ka-BOOM! A Dictionary of Comicbook Words Netordbog over tegneserieudtryk. Siden er udviklet af en privatperson
Picture Dictionary – for children Brugerstøttet, online billedordbog for børn (betalingsside)
Roget's Thesaurus Thesaurus.com hører under Dictionary.com. En søgning giver dig ordets synonymer og antonymer

British, Canadian and American Spelling

Privat hjemmeside med en oversigt over stavemåden af samme ord på britisk, canadisk og amerikansk. Siden redigeres løbende
The Phrase Finder
Søgeportal der giver dig mulighed for at søge efter engelske udtryk eller ordsprogs etymologi og betydning
WordCentral 'Ordcentral' under Meriam-Webster.com
Rhyming dictionary and thesaurus

Engelsk, online rimordbog

Rhyme Desk

Engelsk, online rimordbog med avancerede søgemuligheder

Acronym Server Søgeportal for engelske forkortelser (Silmaril)
London Slang

Oversigt over engelske slangudtryk. Opstillet i ordbogsform

Cockney Rhyming Slang

Sjov og flot ordbog over en særlig form for slang fra London hvor slangordet altid rimer på det 'oprindelige' ord.

Slang page Privat udviklet hjemmeside, bl.a. indeholdende en oversigt over engelsk slang
Urban Dictionary Brugerstyret 'urbanordbog' med slangudtryk og nye 'ord'

Tyske ordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Duden Netudgave af den tyske ordbog der første gang udkom i 1880.
Das Deutsche Wörterbuch (Grimms) Netudgave af Das Deutsche Wörterbuch
Wortschatz Deutsch Søgeportal udarbejdet af Universität Leipzig. På siden kan du søge både i tysk-tysk orddatabase og tysk-engelsk orddatabase
DWDS (Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des. 20. Jh.)
Digital ordbog over det tyske sprog i det 20. årh.
wissen.de Netordbog med mulighed for at søge i tysk-fransk, tysk-engelsk, tysk-spansk og tysk-tyrkisk ordbøger
Deutsches Etymologisches Wörterbuch Tysk retsordbog. Ordbogen er udviklet af en privatperson og opslagsordene er primært behandlet etymologisk
elexiko, IDS, Mannheim Tysk onlineordbog
abkuerzungen.de Tysk forkortelsesordbog

Ordbøger over andre sprog

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Finlandssvensk ordbok Finlandssvensk normativ ordbog
TLF (Trésor de la Langue Francaise) Fransk ordbogssite
Larousse Dictionnaire de français Fransk ordbogssite
Crisco Fransk synonymordbog
Diccionario de la Lengua Española Spansk ordbog udviklet af Real Academia Española
WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal) Hollandsk netordbog (betalingsside)
dicts.uit.no Samiske ordbøger der giver mulighed for at oversætte mellem forskellige samiske sprog og bl.a. engelsk, svensk og norsk.
bin.arnastofnun.is/

Et værktøj til at finde ud af, hvordan de islandske ord bøjes. Gratis.

Tosprogsordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Ordbogen.com Dansk til og fra engelsk, tysk, fransk, spansk og svensk (betalingsside)
Gyldendals røde ordbøger Gyldendals røde ordbøger i netudgave (betalingsside)
KUlex Ordbog over engelsk sprogbrug på Københavns Universitet
Specialordbogen Dansk-engelsk ordbog, dansk-engelsk medicinsk ordbog og danske-engelsk erhvervsordbog (betalingsside)
Latinsk-dansk Ordbog

Digital udgave af Jens Theodor Jensen og Martin Julius Goldschmidts latinsk-danske ordbog, der udkom første gang i 1886

LEO Tysk online ordbogsportal der oversætter tysk til og fra fransk, spansk, italiensk og kinesisk
Dansk-svensk Dansk-svensk ordbog under den danske undervisningsportal, EMU
LEXIN LEXIN-ordbøgerne er lavet specielt til minoritetssproglige elever
Svensk-dansk Svensk-dansk ordbog der er en opdateret og udvidet version af Kjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmanns Svensk-Dansk Ordbog fra 2010. Gratis
Svensk-dansk Svensk-dansk ordbog under den danske undervisningsportal, EMU
Svensk-dansk Svensk-dansk ordbog på privat initiativ
Foclóir - The Project
Hjemmeside der giver mulighed for at følge med i processen med en ny irsk-engelsk ordbog der udvikles af Foras na Gaeilge
SpanishDict Spansk-engelsk onlineordbog
Italiensk-tysk Italiensk-tysk onlineordbog, kan downloades gratis
Rambler
Russisk-tysk-engelsk onlineordbog.
Dansk-tyrkisk Dansk-tyrkisk ordbog under den danske undervisningsportal, EMU
Tyrkisk-dansk Tyrkisk-dansk ordbog under den danske undervisningsportal, EMU
Kamus Jot Tysk-indonesisk onlineordbog
ISLEX

Flersproget ordbog fra moderne islandsk til dansk, norsk bokmål, nynorsk og svensk

www.ordabok.is

Islandsk ordbog. Islandsk/engelsk-engelsk/islandsk og islandsk/dansk-dansk/islandsk. Betalingsordbog.

snara.is

Islandsk ordbog. Oversætter til og fra dansk, engelsk, fransk og spansk. Betalingsordbog.

Lexin En god ordbog, som oversætter fra finsk til svensk og den anden vej rundt. Gratis
Det grønlandske sprogsekretariats hjemmeside Grønlandsk/dansk og dansk/grønlandsk. Gratis.

Fag- og specialordbøger

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Oxford Reference Online
Engelsk søgeportal der giver mulighed for at søge i adskillige Oxford-ordbøger på samme tid
TechWeb Engelsksproget IT-ordbog på nettet
Whatis?com Engelsksproget IT-encyklopædi
Edb-gloseliste Engelsk-dansk edb-gloseliste, udarbejdet af Dansk-gruppen
KUlex Ordbog over engelsk sprogbrug på Københavns Universitet
BioLex
Biologisk opslagsværk
BioSite Biokemisk leksikon
MatLex Matematisk leksikon
Musikordbogen Ordbog der oversætter og forklarer musikalske begreber, tilgængelig via Ordbogen.com (betalingsside)
Mølleordbogen Ordbog udarbejdet af Øhavsmuseet Faaborg der tilbyder en teknisk og sproglig indsigt i de gamle danske vind- og vandmøllers mange dele og funktioner. Ordbogens grundlag er 21 spørgelister besvaret af møllere i midten af 1900-tallet.
Textilnet Ordbog over historiske og nutidige begreber for dragter og tekstiler fra 1600-tallet og til i dag
Thomson Online Søgesite der giver mulighed for at søge i blandt andet Karnovs lovsamling online samt andet juridisk materiale (betalingsside)
Altomhus Illustreret Byggeordbog udarbejdet af forlags- og rådgivningsvirksomheden Huset Hovmand
Dansk chatsprog Dansk-svensk chatgloseliste udarbejdet af Öresunds översättningsbyrå
Sportsjournalistisk ordbog Dansk-dansk sportsjournalistisk ordbog
Journalistens miniparlør Ordliste med fagudtryk fra journalistverdenen
Grammatisk terminologi Hjemmeside med et grammatik- og sprogleksikon, publiceret af Gyldendal på baggrund af bogen "Babelstårnet – HHX, Sprog og kulturområdet".
Suvi Finsk tegnsprogsordbog
NetLingo Online internetordbog
Foldoc Gratis onlinecomputerordbog
Informationsordbogen Onlineordbog over biblioteks-, dokumentations- og informationskundskab (BDI), der henvender sig til alle der håndterer dokumentbaseret information eller på anden måde interesserer sig for informationsformidling
Regnskabsordbøgerne Regnskabsordbog udarbejdet ved Center for Leksikografi, Aarhus Universitet, tilgængelig via Ordbogen.com (betalingsside)
Winegrape Glossary Privat hjemmeside med engelske vingloser
Slangster Privat slangordbog
Drilske svenske talemåder Ordliste udarbejdet af Öresunds översättningsbyrå
topDatamat Datalogisk Institut ved Københavns Universitet har samlet en række danske edb-udtryk og deres engelske ækvivalenter

Ordbogsportaler

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Dansk/nordisk ordbogssamling Links til ordbøger og sprogundervisning (en ikke-kommerciel, arkivfaglig tjeneste)
Dictionary.com Engelsk søgeportal der søger i flere engelske onlineordbøger på en gang
Dictionary.com/translate Engelsk søgeportal der oversætter søgeordet til 30 forskellige sprog
OneLook Dictionary Search Engelsk søgeportal der giver mulighed for at søge i flere engelske ordbøger på én gang
Opslagsværker og ordbøger

Side under EMU (Danmarks undervisningsportal) hvor links til div. ordbøger, sprogsider og faglige opslagsværker er samlet

KB's E-ressourcer

Det Kongelige Biblioteks elektroniske resurser
Engelsk dansk ordbog Side der har samlet links til onlineordbøger
Freelang Gratis ordbøger til download
Sprotin Færøsk ordbogsportal
Norsk ordbogssamling Linksamling (delvis betalingsside)
Dansk-svensk ordbogssamling Linkliste udarbejdet af Öresunds översättningsbyrå
IATE EU's flersprogede termbase
Thesauri online Side der har samlet links til andre engelske begrebsordbøgers hjemmeside
Wiktionary Fri ordbog som alle kan redigere

Oversættelse

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Google Oversæt Oversættelsesværktøj der automatisk kan oversætte sætninger, ord el. hele hjemmesider fra et valgfrit sprog til et andet
Babel Fish Oversættelse Oversættelsesværktøj der automatisk kan oversætte sætninger, ord el. hele hjemmesider fra et valgfrit sprog til et andet, dog ikke dansk
Online Translator Oversættelsesværktøj der automatisk kan oversætte sætninger, ord el. hele hjemmesider fra et valgfrit sprog til et andet, dog ikke dansk
Day Translations Gratis online oversættelse.
bab.la – loving languages Portal med oversættelse, grammatik og udtale.
Lost in oversættelsesbureau Underholdende spil der viser hvor galt det kan gå med ordret maskinoversættelse.
Retningslinjer for undertekstning i Danmark "Retningslinjer for undertekstning i Danmark" er et dokument der for første gang beskriver den særlige danske måde at lave undertekster på.

Leksika (encyklopædier)

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Encyclopædia Britannica Britisk encyklopædi (betalingsside)
Gyldendals leksikon Dansk nationalencyklopædi
Nationalencyklopedin Sveriges nationalencyklopædi
Wikipedia, dansk Fri netencyklopædi som alle kan redigere. Dansk version
Wikipedia, engelsk Fri netencyklopædi som alle kan redigere. Engelsk version
Store norske leksikon Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon på nettet
Columbia Encyclopedia Engelsk encyklopædi der sammen med The American Heritage Dictionary og The English Language ligger under Bartleby.com
Salmonsens konversationsleksikon Salmonsens danske konversationsleksikon i 25 + 1 supplementsbind
Dansk biografisk leksikon Dansk biografisk leksikon i 19 bind
Information please Engelsk søgeportal med indgange til encyklopædier og ordbøger
Runeberg-projektet Projekt Runeberg's hjemmeside. Projekt Runeberg arbejder på at lave frie, elektroniske udgaver af klassisk, nordisk litteratur og gøre dem tilgængelige på nettet
Krünitz Tysk encyklopædi udgivet 1773 til 1858 i 242 bind
LexOpen Onlineleksikon der løbende kan redigeres af alle
Answers.com Søgeportal der viser både sproglige og hjemmesiderelaterede resultater af et søgeord

Tekstsamlinger (korpusser)

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
KorpusDK (tidligere Korpus2000 og Korpus90) KorpusDK er en omfattende samling tekster fra mange forskellige genrer. Teksterne er bearbejdet så man kan undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord
Andre ord Andre ord viser hvordan ordene hænger sammen og er baseret på data fra DanNet
DanNet DanNet er et dansk WordNet, et dansk leksikalsk-semantisk ordnet (gratis, men kræver indregistrering)
British National Corpus Britisk, online sprogkorpus hvor man kan undersøge den britisk-engelske sprogbrug fra sidst i den 20. årh. til i dag. Korpusset indeholder omkring 100 millioner ord
Spoken English Corpus, Michigan Michigan Corpus of Academic Spoken English, Micase, giver mulighed for at søge på engelsk, akademisk sprogbrug: dets grammatik, funktioner, formål osv.
Cobuild Concordance and Collocations Sampler The Collins WordbanksOnline English corpus består af 56 millioner ord fra skrevne og talte tekster fra samtiden. Dette korpus indeholder underkorpusser som giver mulighed for at specificere søgningen
Sketch Engine The Sketch Engine (SkE), også kendt som Word Sketch Engine er et britisk korpus med tilhørende søgesystem (betalingsside)
CorDiale dialektkorpus Det Danske Dialektkorpus, her kan man søge i 170 samtaler indsamlet og transskriberet af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning
DWDS Tekstkorpus Tysk tekstkorpus der giver mulighed for at undersøge tysk sprogbrug fra det 20. årh.
WordNet WordNet er en stor leksikal, engelsk database og søgemaskine udarbejdet under University of Princeton
WebCorp, The Web as Corpus WebCorp LSE er en lingvistisk søgemaskine der søger på store dele af hele internettet
FrameNet The Berkeley FrameNet project skaber løbende en online, engelsk leksikalresurse. Målet er at beskrive et ords 'netværk', forstået som ords forskellige betydninger, brug, funktion, hyppighed osv. alt efter sammenhæng

Ordbogsvidenskab (leksikografi)

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
LEDA Foreningen af Leksikografer i Danmarks hjemmeside
NFL Nordisk forening for leksikografis hjemmeside
Dansk Sprognævn Dansk sprognævns hjemmeside. Dansk Sprognævn, oprettet i 1955, er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet
International Journal of Lexicography International Journal of Lexicography's hjemmeside
Euralex The European Association for Lexicography (Euralex)'s hjemmeside (betalingsside)
DanDocCenter Dansk dokumentationscenter for sprogteknologis hjemmeside. DanDokCenter har til opgave at indsamle og bevare forskningsresultater, tekstsamlinger, værktøjer mv. så de bliver tilgængelige og genanvendelige
Kompetenzzentrum Tysk hjemmeside om elektroniske udgivelser. Med indgange til det tyske undervisningsministerium, Universität Trier mm.
Center for Sprogteknologi Forskningcenter under Københavns Universitet
Bibliografía temática de la lexicografía Spansk hjemmeside. Indeholder en leksikografisk bibliografi
Kollokationen im Wörterbuch Tysk hjemmeside om kollokationer i det tyske sprog
Linksamling, ordbøger og metaleksikografi Forum for akademiske lingvister. Siden redigeres af Institute for Language Information and Technology (ILIT), et selvstændigt forskningscenter under Eastern Michigan University

Sprogvidenskab (lingvistik)

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Linguist-list Forum for akademiske lingvister. Siden redigeres af Institute for Language Information and Technology (ILIT), et selvstændigt forskningscenter under Eastern Michigan University
Tidsskriftet Hermes Hjemmeside for Hermes – Journal of Language and Communication Studies, et internationalt tidsskrift der udkommer to gange om året under Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Languages of the World Encyklopædisk hjemmeside der har katalogiseret verdens sprog og lande
The World Atlas of Language Structures The World Atlas of Language Structures, WALS, er en encyklopædisk hjemmeside hvor verdens sprog findes optegnet
UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger UNESCO's online atlas over verdens truede sprog
Sproglige resurser på nettet Oversigt over links der er relevante for lingvistikken

Hjemmesider, portaler og blogs om sprog

til toppen af siden

Institutioner, foreninger mv.

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Dansk Dialektforskning Hjemmeside for Nordisk Forskningsinstituts afdeling for Dialektforskning under Københavns Universitet
Dialekt.dk Hjemmeside om dialekter, sprog og sproglig forskellighed. Dialekt.dk hører under Københavns Universitet
Hto.nu (Hjælp til ordblindhed) HTO formidler viden om tilbud og støtte for unge og voksne mennesker med ordblindhed.
dansktegnsprog.dk

Hjemmeside som Dansk Sprognævn, Afdeling for Dansk Tegnsprog driver.

Ordklar.dk

Hjælpemidler til ordblindhed. Opret en gratis bruger for at løse opgaver og komme i kontakt med andre ordblinde. 

Navneforskning Hjemmeside for Nordisk Forskningsinstituts Afdeling for Navneforskning under Københavns Universitet. Her findes en beskrivelse af Afdeling for Navneforskning samt mulighed for at søge på person- og stednavne
Autoriserede stednavne i Danmark Oversigt over ca. 25.000 danske stednavnes officielle stavemåde
Nordisk Sprogkoordination Få overblik over Nordisk sprogsamarbejdes organisationer, undervisningsresurser, sprogresurser, sprogpolitik og støttemuligheder
Bogstavlyd Hjemmeside om forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk
Selskab for Nordisk Filologi Hjemmeside for Selskab for Nordisk Filologi
Universitets-Jubilæets danske Samfund Hjemmeside for Selskab for Universitets-Jubilæets danske Samfund (udgiver tidsskrifter, bl.a. ”Danske Studier”)
Mål og Mæle Hjemmeside for Mål og Mæle, det populærvidenskabelige tidsskrift om sprog og sprogbrug (kan bestilles online)
DR's Klog på Sprog Hjemmeside for DR's radioprogram Klog på Sprog. Med podcasts og netradio
DR's Sproglaboratiet Hjemmeside for P1's program om sprog, Sproglaboratoriet
DR's quizzer om nordiske sprog Quizzer om nordiske sprog, geografi, historie og samfund
DR's Sproghjørnet Hjemmeside for DR's radioprogram Sproghjørnet. Med Podcast, tidligere udsendelser og netradio
Sprogforandringscentret Hjemmeside for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS) under Københavns Universitet
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Forsknings- og kursuscenter for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk for ansatte og studerende på Københavns Universitet
EU's sprogportal Portal om sprogene i EU, bl.a. med mulighed for at lytte til EU's officielle sprog.
Dansk-engelsk uddannelsesterminologi Hjemmeside udarbejdet af Undervisningsministeriet og CIRIUS. Her kan du bl.a. finde engelske oversættelser af ca. 2.000 uddannelsesrelaterede ord og udtryk fra uddannelsesverdenen
Modersmåls-Selskabet Hjemmeside for Modersmåls-Selskabet
Kommunikationsforum Branchesite der oplyser om nye tiltag, tendenser og trends inden for kommunikations- og medieverdenen
Fiduso Hjemmeside for Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu
Svensk sprogtidsskrift Hjemmeside for det svenske Språktidningen
Språkrådet i Norge Hjemmeside for sprogrådet i Norge. Her kan man få vejledning om det norske sprog og dets udvikling
Språkrådet i Sverige Hjemmeside for sprogrådet i Sverige. Sprogrådet giver råd i sprogspørgsmål og følger sprogets udvikling i Sverige
Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland Svensksproget hjemmeside for Focis, Forskningscentralen för de inhemska språken. Focis er et statsligt institut for sprogforskning i bl.a. finsk, svensk og samiske sprog
EFNIL
EFNIL er Den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutter
Elkan – om sprog og kommunikation Privat hjemmeside til udbredelse af viden om sprog og kommunikation. Hjemmesiden er grundlagt af cand.mag i dansk og kommunikation Mikael Elkan. Siden indeholder bl.a. test, 'Spørgehjørnet', artikler, debatter og blogs
Om at skrive til nettet Privat hjemmeside udarbejdet af journalist, webkonsulent og underviser Børge Kristensen. Hjemmesiden indeholder råd og vejledning om webkommunikation, udarbejdelse af webtekster og websider
Om at skrive godt dansk Privat hjemmeside udarbejdet af Per Salling. Hjemmesiden indeholder artikler om at skrive godt, sprogtips, øvelser, relevante links osv. Desuden tilbyder Per Skalling professionel sproglig hjælp til virksomheder mm.
Babel Privat hjemmeside om sprog og identitet, virkelighed og tro. Hjemmesiden er udarbejdet af informationsarkitekt, foredragsholder og journalist Ole Stig Andersen
Noter og kommentarer om ordbøger Privat hjemmeside af Jørgen Marcussen. Siden indeholder kommentarer til og beskrivelse af ni danske ordbogstyper, fx ODS, DDO og retskrivningsordbøger
Ordkamp – spil kriblekryds på nettet Ordkamp er et onlinespil hvor man spiller mod andre. Spillet minder om brætspillet Scrabble.
Bøfsiden, om fejl i undertekster Privat hjemmeside med sproglige oversættelsesbommerter fra tv, film og bøger
Pludr.dk, ordspil Privat hjemmeside med online-ordspil der gælder om at danne så mange ord som muligt på begrænset tid (gratis hvis man registrerer sig på siden)
Krydsord.dk Privat hjemmeside hvor man kan løse krydsord (betalingsside)
Lyddansk Privat hjemmeside med forslag til en reform af dansk retskrivning i retning af mere lydret stavning.
Ordsprog og talemåder Privat hjemmeside med oplysninger om ordsprog og talemåder.

Blog

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Schwa Blog om fonetik og fonologi af Ruben Schachtenhaufen
Danmarks Sprogmuseum Blog om sproglige emner, sprogpolitik og om Sprogmuseet
Lingoblog Blog drevet af undervisere og ph.d.-studerende fra lingvistik, lektiologi og kognitiv semiotik på Aarhus Universitet
Sprogblomster Blog om sprog, sprogpolitik, sprogholdninger mv.
Pudsigkat Blog om sproglige finurligheder, iagttagelser og indlæg til diskussion
Sprogvaskeriet Sprogvaskeriet v. Malene Bjerre kaster et sprogligt blik på artikler, radioudsendelser, reklamer, internetsider osv.
Martin Lund Blog om sprog, af sprogkonsulent Martin Lund
Kommakommunikation Blog om sprogbrug, men også om mediekritik, kommunikation, kulturkritik, poesi, satire, af sprogkonsulent Martin Lund
Lexicographylist Privat blog om leksikografi
Linneas Språkblogg Svensk blog om sprog og sprogpolitik
Gammel dansk slang Facebookside der dagligt leverer et dansk slangudtryk fra slutningen af 1940'erne og 1950'erne
Et liv som ordblind Privat blog om ordblindhed
sprogpiloter.dk side med artikler der omhandler sprog

Undervisning mv.

til toppen af siden
Hjemmeside Beskrivelse
Akademisk Skrivecentertest Her kan du teste dit akademiske og videnskabelige sprog
Ekurser.dk (Tjek sproget på nettet) Kursus i at finde relevante sprogportaler på nettet. Sproget.dk introduceres under punktet 1. Dansk Sprog.
Vores fællessprog Hjemmeside om grammatik (for studerende med dansk som andetsprog) oversat til 10 sprog
dansk.nu Hjemmeside der tilbyder et læringsunivers på internettet udviklet specielt til at lære dansk som andet sprog (betalingsside)
danskkomma.dk Gratis online kommakursus udviklet af Dansk Sprognævn og Edutasia
Det danske sprog i forandring Undervisningsmateriale for gymnasieskolen som består af fem dokumentarfilm med tilhørende opgaver
Danske Sprogseminarer Hjemmeside der tilbyder seminarer om sprog og skriftlig kommunikation (betalingsside)
EMU Dansk
Danmarks undervisningsportal. Her finder du aktuelle begivenheder og debatstof, faglig inspiration, gode undervisningsforløb til div. fag, faglige quizzer, tricks og relevante links mm.
forfatterskole Hjemmeside der tilbyder skrivekurser online (betalingsside)
grammatip.com Digitalt undervisningsværktøj med øvelser i dansk stavning og dansk, engelsk, tysk og fransk grammatik til både danske og udenlandske skoleelever samt voksne kursister. (betalingsside)
Indføring i dansk syntaks 3. foreløbige udgave af Henrik Jørgensens bog. Aarhus Universitet, 2000 (pdf-fil).
News in Levels Engelsk hjemmeside hvor aktuelle nyheder hjælper den studerende til at forbedre forståelse og ordforråd på engelsk. 
Talesprogsbutikken Inspiration til gymnasielærere og -elever om at beskæftige sig med talesprog (Københavns Universitet).
The Best Language Learning Software Engelsksproget hjemmeside der sammenligner de mest populære sprogindlæringsprogrammer på en række forskellige sprog som fx kinesisk, italiensk og russisk, og vurderer hvilke produkter der fungerer, og hvilke der ikke gør.

Specialebiblioteker

til toppen af siden
I denne del af linksamlingen linker sproget.dk til universiteters og andre højere læreanstalters databaser over specialer, ph.d.-afhandlinger og opgaver indenfor især humaniora. Dermed kan man undersøge om der findes afhandlinger som beskæftiger sig med et givent emne.
Hjemmeside Beskrivelse
Aalborg Universitet Fra 2008 er alle afgangsprojekter og specialer fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale Projektbibliotek. Kandidatspecialer, professionsbachelorprojekter og master-/MBA-afgangsprojekter kan tilgås i fuldtekst.
Aarhus Universitet Specialer fra Aarhus Universitet. Grundet ophavsret er specialerne ikke offentligt tilgængelige. Læs mere ved at følge linket.
Copenhagen Business School Kandidat-, master-, executive master- og HD-afhandlinger fra Copenhagen Business School.
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (Aarhus Universitet) Ph.d.-afhandlinger fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.
Den Danske Forskningsdatabase

Den Danske Forskningsdatabase er en central dansk portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.

Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA

Studenterprojekter, bachelorprojekter, erhvervsrelaterede projekter, specialer og masterspecialer indleveret ved Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Søg i nyere projekter (2008 og frem).

Søg i ældre projekter (før 2008).

Københavns Universitetsbibliotek Universitetsspecialer og prisopgaver indenfor humaniora, jura og samfundsvidenskab.
Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Ph.d.-afhandlinger indleveret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Find også studentertidsskrifter indenfor sprogvidenskab, sprogpsykologi og litteratur udgivet ved instituttet.
Roskilde Universitet Studenterrapporter og specialer fra Roskilde Universitet. Søgning via Det Kongelige Bibliotek, REX.
Syddansk Universitet Specialer og masterafhandlinger fra Syddansk Universitet. Find også ph.d.-afhandlinger indleveret ved Humanistisk Fakultet på Syddansk Universitet (siden 2001).