Opgave 6


Find verballeddet i følgende sætning: Men portionernes størrelse spillede os et puds.


0Nej
multiplechoiceanswer.2013-09-02.3104228287
multiplechoiceanswer.2013-09-02.3296867573
multiplechoiceanswer.2013-09-02.3165685062