Opgave 4


Find verballeddet i følgende sætning: Stine er kørt direkte hjem.


0Nej
multiplechoiceanswer.2013-09-02.0858177237
multiplechoiceanswer.2013-09-02.1344363944
multiplechoiceanswer.2013-09-02.1532711747