Opgave 1


Find subjektet (grundleddet) i følgende sætning: Himlen er blå.


0Nej
multiplechoiceanswer.2013-09-02.9786848305
multiplechoiceanswer.2013-09-02.9979806340
multiplechoiceanswer.2013-09-02.9613905409