Opgave 7


Find subjektet  (grundleddet) i følgende sætning: At give gør mig glad.


0Nej
multiplechoiceanswer.2013-09-02.2841560134
multiplechoiceanswer.2013-09-02.2979947678
multiplechoiceanswer.2013-09-02.2655159695