Opgave 2


Find subjektet i følgende sætning:  Der var nøglerne!


0Nej
multiplechoiceanswer.2013-09-02.2001899669
multiplechoiceanswer.2013-09-02.2891129181
multiplechoiceanswer.2013-09-02.3019151755