Opgave 6


Find subjektet  (grundleddet) i følgende sætning: Torvet, der er ovalt, ligger helt centralt.


0Nej
multiplechoiceanswer.2013-09-02.1621838207
multiplechoiceanswer.2013-09-02.1593736089
multiplechoiceanswer.2013-09-02.1881659995