Spørgsmål 1


Tilbage til oversigten. Bestem de forskellige sætningsled i følgende sætning: Nu søger hun arbejde.


0Nej

Nu <id='choicegapanswer.2018-07-05.3772339996'> søger <id='choicegapanswer.2018-07-05.7195956778'> hun <id='choicegapanswer.2018-07-05.7476244061'> arbejde <id='choicegapanswer.2018-07-05.7711076799'> .
choicegapanswer.2018-07-05.3772339996
choicegapanswer.2018-07-05.7195956778
choicegapanswer.2018-07-05.7476244061
choicegapanswer.2018-07-05.7706320286
choicegapanswer.2018-07-05.7711076799