Spørgsmål 2Indsæt den rigtige form af ordene.

1Nej

Hvis du glemmer at <id='choicegapanswer.2007-07-18.8916110471'> det du har lånt, får du et brev fra biblioteket med besked om hvad du skal aflevere
choicegapanswer.2007-07-18.8916110471