Spørgsmål 4Indsæt den rigtige form af ordet.

1Nej

De <id='choicegapanswer.2007-07-18.0704418426'> små pengebeløb til velgørende organisationer.
choicegapanswer.2007-07-18.0704418426