Spørgsmål 4Indsæt den rigtige form af ordet.

1Nej

De mest <id='choicegapanswer.2007-07-20.4484394611'> dele af byen er områderne tæt på stranden.
choicegapanswer.2007-07-20.4484394611