Du er her: Forside Leg og lær Quizzer og øvelser Ordklasser

Ordklasser

Ordklasserne

Ordklasser

Herunder kan du finde quizzer og øvelser der tester din viden om blandt andet verber, substantiver, adjektiver, adverbier og pronomener.

Verber (udsagnsord) | Substantiver (navneord) | Adjektiver (tillægsord) | Adverbier (biord) | Pronomener (stedord) | Diverse ordklasser|

Verber (udsagnsord)

Verber (udsagnsord) betegner at nogen gør noget, at noget sker, eller at nogen eller noget er i en bestemt tilstand.

Hvad er det nu pluskvamperfektum (førdatid) er? Og hvad er forskellen på finitte og infinitte verber?

Her på siden kan du teste din viden om verber. Der findes bl.a. øvelser hvor man skal lokalisere en bestemt bøjningsform af et verbum i en sætning, fx infinitiv (navnemåde), og øvelser hvor man skal angive hvilken grammatisk tid en given sætning står i.

Vil du vide mere, så gå til gennemgangen af typiske problemer med verber.

Substantiver (navneord)

Hvilke ord er substantiver, og kan du bøje dem korrekt?

Substantiver (navneord) er den største ordklasse i dansk og betegner levende væsener, ting og begreber. Substantiverne kan bøjes i singularis (ental), pluralis (flertal) og i bestemt og ubestemt form.

Herunder kan du teste din viden om bøjning af substantiver. Får du 10 point eller points? Hvad er pluralisformen af burger? Og hvor mange korrekte pluralisformer er der af substantivet cyklus?

Vil du vide mere, så gå til gennemgangen af typiske problemer med substantiver.

Adjektiver (tillægsord)

Adjektiver (tillægsord) er ord som lægger sig til et substantiv (navneord) eller et pronomen (stedord). Et adjektiv beskriver typisk en egenskab ved en person, en genstand el.lign., fx en høj mand, en blå drage.

Her på siden kan du teste din viden om adjektivers bøjning i køn og tal, og du kan prøve kræfter med gradbøjninger af forskellige adjektiver.

Vil du vide mere, så gå til gennemgangen af typiske problemer med adjektiver.

Adverbier (biord)

Adverbier (biord) er en ret broget ordklasse fordi den består af en række småord med en række forskellige funktioner. Populært sagt er adverbierne de ord der ikke hører til i nogen af de andre ordklasser. Adverbiernes funktion er at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger.

I prøven herunder kan du teste din viden om hvilke ord der er adverbier.

Vil du vide mere, så gå til gennemgangen af typiske problemer med adverbier

Pronomener (stedord)

Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en beskrivelse.

Diverse ordklasser

Herunder kan du boltre i nogle blandede ordklasse-quizzer.

Vil du vide mere, så gå til gennemgangen af typiske problemer med ordklasser.