Spørgsmål 4Indsæt den korrekte form af ordet.

1Nej

<id='choicegapanswer.2007-07-20.5057632802'> vandretur til Norge var en stor oplevelse.
choicegapanswer.2007-07-20.5057632802