Spørgsmål 1


Skal der her stå "nogen" eller "nogle"?

Indsæt det rigtige svar.

0Nej

Sig det ikke til <id='choicegapanswer.2007-07-12.3882922558'> . (I betydningen 'nogen som helst').
choicegapanswer.2007-07-12.3882922558