Spørgsmål 2


Skal man bruge bøjet eller ubøjet form af den korte tillægsform?

Indsæt den rigtige form.

1Nej

På afstand var det umuligt at afgøre om figurerne var <id='choicegapanswer.2007-07-18.9240609041'> eller fotograferede.
choicegapanswer.2007-07-18.9240609041