Spørgsmål 2


Skal man bruge bøjet eller ubøjet form af den korte tillægsform?

Indsæt den rigtige form.

1Nej

Kun enkelte af dem der søgte stillingen, var <id='choicegapanswer.2007-07-18.5444864747'> .
choicegapanswer.2007-07-18.5444864747