Spørgsmål 2


Skal man bruge bøjet eller ubøjet form af den korte tillægsform?

Indsæt den rigtige form.

1Nej

Voksne som blev <id='choicegapanswer.2007-07-18.8055876771'> som børn, har adgang til oplysninger om egen adoptionssag i henhold til forvaltningslovens § 9.
choicegapanswer.2007-07-18.8055876771