Spørgsmål 4


Hvilken form har ordet "kommer" i sætningen "Kommer hid, I piger små" fra Grundtvigs salmetekst fra 1808?


0Nej
multiplechoiceanswer.2010-02-09.2509656637
multiplechoiceanswer.2010-02-09.2691698679
multiplechoiceanswer.2010-02-09.2945640022