Du er her: Forside Leg og lær Quizzer og øvelser Komma Med startkomma Hele tekster Spørgsmål 2

Spørgsmål 2


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?

I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.

0Nej

Elforsyningsloven Lovforslaget indeholder dels nogle tilpasninger af den gældende <id='choicegapanswer.2007-10-09.1863111439'> dels regler om pristillæg for de <id='choicegapanswer.2007-10-09.2712603619'> som opføres eller er <id='choicegapanswer.2007-10-09.3743702135'> som følge af pålæg efter den tidligere gældende <id='choicegapanswer.2007-10-09.3984501217'> jf. § 13 i lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli <id='choicegapanswer.2007-10-09.4443537249'> som senest ændret ved lov nr. 89 af 10. februar 1998. 100 GWh-grænsen i lovens § 8 foreslås ændret på to punkter. De helt store elforbrugere indrømmes efter den gældende elforsyningslov delvis <id='choicegapanswer.2007-10-09.4759057951'> for at bidrage til finansieringen af visse pristillæg til elektricitet produceret ved hjælp af vedvarende energi. Den del af <id='choicegapanswer.2007-10-09.5585454740'> som overstiger 100 <id='choicegapanswer.2007-10-09.6616832556'> medregnes <id='choicegapanswer.2007-10-09.6907695102'> ved beregningen <id='choicegapanswer.2007-10-09.7435613364'> hvor store bidrag den pågældende virksomhed skal betale til finansieringen. Denne særlige favorisering af de 6-7 største danske virksomheder har været <id='choicegapanswer.2007-10-09.7662607746'> og Europa-Kommissionen har den 3. oktober 2000 godkendt ikrafttrædelse af <id='choicegapanswer.2007-10-09.8058984674'> hvilket skete den 1. november <id='choicegapanswer.2007-10-09.8516032799'> jf. bekendtgørelse nr. 948 af 19. oktober 2000. Kommissionens sagsbehandlingstid strakte sig imidlertid over ca. 11/2 <id='choicegapanswer.2007-10-09.9112804929'> og da elforsyningsloven ikke giver mulighed <id='choicegapanswer.2007-10-09.9662642444'> at give bestemmelsen tilbagevirkende <id='choicegapanswer.2007-10-09.0176885454'> er virksomhederne gået glip af fordelen ved bestemmelsen i knapt 11/2 år. Det foreslås derfor for det <id='choicegapanswer.2007-10-09.0488400071'> at give bestemmelsen i § <id='choicegapanswer.2007-10-09.1207358552'> stk. <id='choicegapanswer.2007-10-09.1452922979'> virkning fra den 16. august <id='choicegapanswer.2007-10-09.1785197374'> som er den <id='choicegapanswer.2007-10-09.1977922410'> hvor de omhandlede tilskud blev omlagt fra statstilskud til tillæg til elprisen.
choicegapanswer.2007-10-09.1863111439
choicegapanswer.2007-10-09.2712603619
choicegapanswer.2007-10-09.3743702135
choicegapanswer.2007-10-09.3984501217
choicegapanswer.2007-10-09.4443537249
choicegapanswer.2007-10-09.4759057951
choicegapanswer.2007-10-09.5585454740
choicegapanswer.2007-10-09.6616832556
choicegapanswer.2007-10-09.6907695102
choicegapanswer.2007-10-09.7435613364
choicegapanswer.2007-10-09.7662607746
choicegapanswer.2007-10-09.8058984674
choicegapanswer.2007-10-09.8516032799
choicegapanswer.2007-10-09.9112804929
choicegapanswer.2007-10-09.9662642444
choicegapanswer.2007-10-09.0176885454
choicegapanswer.2007-10-09.0488400071
choicegapanswer.2007-10-09.1207358552
choicegapanswer.2007-10-09.1452922979
choicegapanswer.2007-10-09.1785197374
choicegapanswer.2007-10-09.1977922410