Du er her: Forside Leg og lær Quizzer og øvelser Komma Med startkomma Hele tekster Spørgsmål 1

Spørgsmål 1


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?

I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.

0Nej

Det nye komma er betegnelsen på det <id='choicegapanswer.2007-10-09.8089587091'> som indførtes med Retskrivningsordbogen af <id='choicegapanswer.2007-10-09.6538251392'> og som Dansk Sprognævn anbefaler. Samtidig med indførslen af det nye <id='choicegapanswer.2007-10-09.8675122190'> udgår reglerne for pausekomma af de officielle retskrivningsregler. Det grammatiske kommasystem bevares (med betegnelsen det traditionelle komma) ved siden af det nye <id='choicegapanswer.2007-10-09.1953375957'> men altså sådan at det er det nye <id='choicegapanswer.2007-10-09.2227253943'> der anbefales. Både de nye og de traditionelle kommaregler bygger på en grammatisk <id='choicegapanswer.2007-10-09.2659763446'> hvor sætningen – med udsagnsled og grundled – er den grundlæggende størrelse. I de nye kommaregler <id='choicegapanswer.2007-10-09.3031259572'> der dog i højere grad også hensyn til andre grammatiske <id='choicegapanswer.2007-10-09.3476414868'> hvilket bl.a. fører <id='choicegapanswer.2007-10-09.3811466009'> at der efter disse regler sættes færre <id='choicegapanswer.2007-10-09.4032032708'> end efter de traditionelle regler. Den basale forskel på de to sæt regler <id='choicegapanswer.2007-10-09.4409018667'> at man efter de traditionelle <id='choicegapanswer.2007-10-09.4929502871'> både sætter komma før og efter <id='choicegapanswer.2007-10-09.5116341742'> men efter de nye kommaregler som hovedregel kun efter ledsætninger. Alle øvrige kommaregler er fælles for de to systemer.
choicegapanswer.2007-10-09.8089587091
choicegapanswer.2007-10-09.6538251392
choicegapanswer.2007-10-09.8675122190
choicegapanswer.2007-10-09.1953375957
choicegapanswer.2007-10-09.2227253943
choicegapanswer.2007-10-09.2659763446
choicegapanswer.2007-10-09.3031259572
choicegapanswer.2007-10-09.3476414868
choicegapanswer.2007-10-09.3811466009
choicegapanswer.2007-10-09.4032032708
choicegapanswer.2007-10-09.4409018667
choicegapanswer.2007-10-09.4929502871
choicegapanswer.2007-10-09.5116341742