Spørgsmål 8
0Nej

Jack spørger om han må låne <id='choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> ske (pigens ske).
choicegapanswer.2007-07-18.6239175972