Spørgsmål 5
0Nej

<id='choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> utilfredshed med ham forklarer hun ham på <id='copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> helt personlige facon.
choicegapanswer.2007-07-18.6239175972
copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972