Spørgsmål 9Indsæt de rigtige svar.

0Nej

Andreas så <id='choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> bror have travlt med oprydningen af <id='copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> værelse (brorens værelse)
choicegapanswer.2007-07-18.6239175972
copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972