Spørgsmål 8Indsæt de rigtige svar.

0Nej

Morten taler med <id='choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> onkel om <id='copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> rejse til Afrika (Mortens onkel og onklens rejse).
choicegapanswer.2007-07-18.6239175972
copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972