Spørgsmål 5Indsæt de rigtige svar.

0Nej

Jacob fortæller <id='choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> far om <id='copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972'> nye motorcykel (Jacobs far og Jacobs motorcykel)
choicegapanswer.2007-07-18.6239175972
copy_of_choicegapanswer.2007-07-18.6239175972