Spørgsmål 4


Skal oven over/ovenover være i et eller to ord i følgende sætning?

Vælg det rigtige svar

0Nej

Herretøj findes på etagen <id='choicegapanswer.2014-06-16.3372542215'>
choicegapanswer.2014-06-16.3372542215