Spørgsmål 2


Skal over for/overfor være i et eller to ord i følgende sætning?

Vælg det rigtige svar

0Nej

Jeg har altid nydt at bo <id='choicegapanswer.2014-06-16.1945738912'> en kirke.
choicegapanswer.2014-06-16.1945738912