Spørgsmål 8


Vælg de korrekte former i følgende sætning:


0Nej

Under alle omstændigheder synes jeg ikke at <id='choicegapanswer.2013-10-01.9362605416'> sproglige argumenter bør være <id='choicegapanswer.2013-10-01.9887052295'>
choicegapanswer.2013-10-01.9362605416
choicegapanswer.2013-10-01.9887052295