Spørgsmål 4


Vælg de korrekte former i følgende sætning:


0Nej

Det må også være slut med det store koreografiræs, hvor <id='choicegapanswer.2013-10-01.9591601976'> baller og <id='choicegapanswer.2013-10-01.9143497813'> bryster stjæler billedet.
choicegapanswer.2013-10-01.9591601976
choicegapanswer.2013-10-01.9143497813