Du er her: Forside Leg og lær Quizzer og øvelser Bøjning

Bøjning

adverbielt -t

Bøjning

Herunder kan du finde quizzer og øvelser der tester din viden om forskellige bøjningsendelser.

Præteritum participium (kort tillægsform) | Substantiver (navneord) | -ene eller -ende | Genitiv (ejefald) | Blandede quizzer med bøjning |

Præteritum participium (kort tillægsform)

Præteritum participium (kort tillægsform) er en bøjningsform af verber (udsagnsord), fx spist, spiste. Mange kommer i tvivl om endelsen når et participium bruges som adjektiv (tillægsord) i pluralis (flertal). Bliver ansøgerne eksempelvis opkvalificerede eller opkvalificeret ved at deltage i kurser?

Her kan du teste din viden om bøjning af præteritum participium. Øvelserne er delt op i henholdsvis blandede øvelser, præteritum participium ved proces og præteritum participium ved tilstand.

Substantiver (navneord)

Kan du bøje substantiver korrekt?

Substantiver (navneord) er den største ordklasse i dansk og betegner levende væsener, ting og begreber. Substantiverne kan bøjes i singularis (ental), pluralis (flertal) og i bestemt og ubestemt form.

Her på siden kan du teste din viden om bøjning af substantiver. Får du 10 point eller points? Hvad er pluralisformen af burger? Og hvor mange korrekte pluralisformer er der af substantivet cyklus?

Prøv øvelserne herunder:

-ene eller -ende

Kan du skelne mellem endelserne -ene og -ende. Det stumme d i endelsen -ende gør at udtalen ligger så tæt på endelsen -ene at mange har svært ved at skelne dem fra hinanden.

Her på siden kan du teste din viden om endelserne -ende og -ene. Var der tale om en bragende eller bragene succes? Og er samarbejdet juridisk bindende eller bindene?

Genitiv (ejefald)

Har du styr på brugen af genitiv?

Genitiv (ejefald) er en grammatisk kasus (bøjningskategori) for substantiver (navneord) og pronominer (navneord og stedord) der udtrykker et ejendoms- eller tilknytningsforhold. Med andre ord bruges genitiv typisk til at vise at nogen ejer noget, eller at noget tilhører nogen.

Her på siden kan du teste din viden om genitiv. Leger de andre børn eksempelvis med Peters eller Peter's søster? Er blitz', blitz'es, blitz's eller blitzes den korrekte genitivform?

Blandede quizzer med bøjning

Test din generelle viden om bøjningsendelser eller grammatiske betegnelser for tempus (tid). Hvad er det nu lige betegnelsen pluskvamperfektum (førdatid) dækker over?