Spørgsmål 3


I hvilke sætninger skal adverbiet (biordet) have endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t ikke er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.8343460845
multiplechoiceanswer.2011-05-09.9007287606
multiplechoiceanswer.2011-05-09.9330164138