Spørgsmål 5


I hvilke sætninger skal adverbiet (biordet) have endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t ikke er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6270058639
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6808034846
multiplechoiceanswer.2011-05-09.7500043478