Spørgsmål 2


I hvilke sætninger skal adverbiet (biordet) have endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t ikke er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.5003861972
multiplechoiceanswer.2011-05-09.5658604808
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6217459876