Spørgsmål 1


I hvilke sætninger skal adverbiet (biordet) have endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t ikke er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.2757610644
multiplechoiceanswer.2011-05-09.2923892384
multiplechoiceanswer.2011-05-09.3153737449