Spørgsmål 4


I hvilke sætninger skal adverbiet (biordet) have endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t ikke er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.0695758550
multiplechoiceanswer.2011-05-09.1520062404
multiplechoiceanswer.2011-05-09.2822778056