Spørgsmål 5


I hvilke sætninger er det valgfrit om adverbiet (biordet) får endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.7951291269
multiplechoiceanswer.2011-05-09.8818276098
multiplechoiceanswer.2011-05-09.9413276095