Spørgsmål 2


I hvilke sætninger er det valgfrit om adverbiet (biordet) får endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.8208751635
multiplechoiceanswer.2011-05-09.8645923050
multiplechoiceanswer.2011-05-09.9279985411