Spørgsmål 1


I hvilke sætninger er det valgfrit om adverbiet (biordet) får endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets (biordets) endelse -t er valgfri.

0



Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6553316083
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6760640538
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6999407147