Spørgsmål 4


I hvilke sætninger er det valgfrit om adverbiet får endelsen -t?

Sæt hak ved de sætninger hvor adverbiets endelse -t er valgfri.

0Nej
multiplechoiceanswer.2011-05-09.5740544230
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6352016378
multiplechoiceanswer.2011-05-09.6795168974