Spørgsmål 1


Skal der stå ad eller af, eller kan begge bruges?

Indsæt det rigtige svar.

0Nej

Han sov trygt op <id='choicegapanswer.2007-09-11.1063551083'> sin far.
choicegapanswer.2007-09-11.1063551083