Spørgsmål 1


Skal der stå ad eller af, eller kan begge bruges?

Indsæt det rigtige svar.

0Nej

Da hun kom til busstoppestedet, steg hun <id='choicegapanswer.2007-09-11.0484318788'> cyklen.
choicegapanswer.2007-09-11.0484318788