At grave


Hvilken form er den gamle datidsform af 'at grave'?

Vælg mellem 3 muligheder, og udfyld tomrummet i Ludvig Holbergs lystspil "De u-synlige" fra 1731 (kilde: ODS grave, 3.1).

0Nej

I <id='choicegapanswer.2010-09-03.6129970300'> heller i Mødingen efter den u-ægte (perle), saa viit som jeg kand begribe.
choicegapanswer.2010-09-03.6129970300