At erfare


Hvilken form er den gamle datidsform af 'at erfare'?

Vælg mellem 3 muligheder, og udfyld tomrummet i tekstuddraget fra Brandes "Samlede Skrifter" (1899-1910) (kilde: ODS erfare, 2).

0Nej

(hun) <id='choicegapanswer.2010-09-03.3337350177'> hans Forlovelse af Andre.
choicegapanswer.2010-09-03.3337350177