Spørgsmål 1


Hvor skal der være komma? Benyt komma efter ledsætninger - ikke før.

I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.

1Nej

Den usikkerhed og utryghed der på mange områder stadig er den altoverskyggende faktor i hele den ekstraordinære verdenssituation, og de usædvanlige foreteelser og vanskeligheder der affødes heraf, har også i det forløbne år afspejlet sig i forholdene og udviklingen inden for vor virksomhed. Ikke alene besværliggjordes dispositionerne, men prisstigningen inden for de forskellige kategorier råvarer måtte naturnødvendigt gøre sin indflydelse gældende på vore fremstillingspriser. Hertil kom yderligere den betydelige sænkning af kroneværdien som vi har været vidne til i regnskabsåret, og som i endnu højere grad har givet sig udslag i vore kalkulationer.
choicegapanswer.2007-08-29.0668869224
choicegapanswer.2007-08-29.1132367967
choicegapanswer.2007-08-29.1640588111
choicegapanswer.2007-08-29.2104672523
choicegapanswer.2007-08-29.3654755413
choicegapanswer.2007-08-29.3992914063
choicegapanswer.2007-08-29.4250965324