Spørgsmål 2


Hvor skal der være komma? Benyt komma efter ledsætninger - ikke før.

I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.

1Nej

Endnu et år er gået, og vi vil traditionen tro informere Dem om udviklingen i Deres forsikring. Vi vedlægger endvidere en prognose der er beregnet ud fra vores forudsætninger for 1996 og fremover, samt vejledningen 'Sådan læser De pensionsoversigten'. 1995 var et godt år på værdipapirmarkedet, og da realrenteafgiften samtidig falder, betyder det at vi i 1996 er i stand til at give Dem en endnu højere rente end vi stillede Dem i udsigt sidste år. Renten i år fremgår af det vedlagte materiale, og den vil fortsat placere os i toppen af markedet. Det betyder en bedre dækning og dermed større sikkerhed for Dem og Deres familie. Stabil Forsikring sætter pris på at drive en sund virksomhed der giver Dem sikkerhed via en god service, den rigtige dækning samt renter og administrationsomkostninger der ligger blandt de bedste på markedet. Det gjorde vi i 1995, og det gør vi også i 1996. 1995 var præget af megen debat om fremtidens pensioner. Hvordan vil samspillet mellem de offentlige ydelser og egen privat pension blive? Ingen har svaret på dette, men undersøgelser viser at 99 % af den danske befolkning ikke tør basere deres pensionisttilværelse på folkepensionen alene. Netop derfor er der stadig flere der supplerer fremtidens indtægt med en privat pensionsopsparing. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i vores edb-registreringer.
choicegapanswer.2007-08-29.0329645810
choicegapanswer.2007-08-29.0678969012
choicegapanswer.2007-08-29.0977974146
choicegapanswer.2007-08-29.1376749912
choicegapanswer.2007-08-29.1622506806
choicegapanswer.2007-08-29.2010359085
choicegapanswer.2007-08-29.2286586746
choicegapanswer.2007-08-29.2535660720
choicegapanswer.2007-08-29.2776034716
choicegapanswer.2007-08-29.3204871942
choicegapanswer.2007-08-29.3421299909
choicegapanswer.2007-08-29.3654077433
choicegapanswer.2007-08-29.4044032120
choicegapanswer.2007-08-29.4198984466
choicegapanswer.2007-08-29.4455010113
choicegapanswer.2007-08-29.5005149111
choicegapanswer.2007-08-29.5163661721
choicegapanswer.2007-08-29.5508879756