Spørgsmål 3


Hvor skal der være komma? Benyt komma efter ledsætninger - ikke før.

I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.

1Nej

I det følgende vises samspillet mellem førtidspension, efterløn og engangsydelse. Det skal understreges at situationen varierer noget fra medlem til medlem. Eksemplerne kan derfor ikke bruges i konkrete situationer, men viser noget om hvorledes systemet virker. Et medlem der vil vide besked om sin egen situation, kan ved henvendelse til pensionskassen få foretaget en individuel beregning. Når efterlønnen ophører ved det fyldte 67. år, erstattes den af folkepensionen, et beløb på ca. 40.000-42.000 kr. årligt. Det skal her nævnes at der ikke sker samordningsfradrag når der udbetales pension fra pensionskassen samtidig med folkepensionen. Som eksemplerne viser, taler meget for at vælge engangsydelsen, der er gunstigt beskattet. Engangsydelsen kan så f.eks. ”spises op” hvis medlemmet venter med at hæve den løbende pension, eventuelt i forbindelse med nedtrapning af efterlønnen. Herved sikres den største pension, og medlemmet får de fleste fordele. De anførte eksempler viser også betydningen af at medlemmet har været arbejdsløshedsforsikret. Og endelig illustreres det at pensionskassepensionen stiger jo længere medlemmet venter med at hæve den. Herudover må der i førtidspensionistens overvejelser indgå en række momenter som ligger uden for pensionskassens regi, nemlig en vurdering af hvilke indtægtsmuligheder førtidspensionisten har ud over efterløn og pension fra pensionskassen. Der tænkes her især på private opsparings- og pensionsordninger, f.eks. kapital- eller indeksopsparinger på pensionsordninger fra tidligere ansættelsesforhold samt på ægtefællens pensionsordninger. Endelig må førtidspensionisten gøre sig klart at de forskellige løbende pensionsordninger ofte reguleres på vidt forskellig vis.
choicegapanswer.2007-08-29.6819832456
choicegapanswer.2007-08-29.3742648488
choicegapanswer.2007-08-29.3900182322
choicegapanswer.2007-08-29.4064544755
choicegapanswer.2007-08-29.4317705917
choicegapanswer.2007-08-29.4531369312
choicegapanswer.2007-08-29.4992724784
choicegapanswer.2007-08-29.5167832157
choicegapanswer.2007-08-29.5632354077
choicegapanswer.2007-08-29.5862607362
choicegapanswer.2007-08-29.6096495186
choicegapanswer.2007-08-29.6230532996
choicegapanswer.2007-08-29.6630212585
choicegapanswer.2007-08-29.6813838972
choicegapanswer.2007-08-29.7104039189
choicegapanswer.2007-08-29.7744177507
choicegapanswer.2007-08-29.8338404130
choicegapanswer.2007-08-29.8602467725
choicegapanswer.2007-08-29.9065716423
choicegapanswer.2007-08-29.9297813853
choicegapanswer.2007-08-29.9648247864
choicegapanswer.2007-08-29.9858903344
choicegapanswer.2007-08-29.0034802735
choicegapanswer.2007-08-29.0577994059
choicegapanswer.2007-08-29.0786050290
choicegapanswer.2007-08-29.0993716909
choicegapanswer.2007-08-29.1149952375
choicegapanswer.2007-08-29.1516308308